Angielski dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych

Aktualne grupy i wolne miejsca

kl.  I/II, kl. IV, kl. VI, kl. VIII, 

 

Zajęcia językowe dla dzieci

Dobra znajomość języka wymaga wielu ćwiczeń i konwersacji. Dlatego uczniowie powinni mieć częsty kontakt z tym językiem. Wiadomo, że w domu uczniowie niewiele czasu poświęcają na tę naukę, ale mogą im w tym pomóc zajęcia dodatkowe. Zajęcia takie to utrwalenie wiedzy poznanej na lekcjach prowadzonych w ramach programu szkolnego oraz poszerzenie programu szkolnego a w kolejnych latach  podniesienie poziomu nauczania w stosunku do poziomu w szkole.

Lekcje tematyczne

W dorosłym życiu będzie dzieciom potrzebny język obcy w pracy. Teraz już chcemy w sposób łagodny przyzwyczajać dzieci do tego słownictwa. W tym celu dzieci uczestniczą w lekcjach tematycznych w miejscach związanych z tematem lekcji. Organizujemy wycieczki do firm, sal konferencyjnych aby poznawać miejsca pracy i związane z tym fachowe słownictwo. Lekcje tematyczne na stałe włączyliśmy do programu naszych kursów!

Potwierdzenie umiejętności językowych.

Dzieci uczestniczące w naszych kursach mogą przystępować do Egzaminów Cambridge English. Jest to egzamin certyfikowany przez Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii. Stanowi wiarygodne potwierdzenie umiejętności językowych. 

 Kursy dla dzieci kl "0"-VIII szkoły podstawowej

Kursy prowadzą:
mgr Ewa Kowalska – lektorka posiadająca wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży.
mgr Justyna Maźniewska-Dłubała - lektorka  anglojęzyczna  z doświadczeniem w pracy z dziećmi. 
mgr Monika Federak - lektorka z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Lektor pracujący z dziećmi w naszym ośrodku:

 • posiada znajomość nie tylko języka obcego, ale również psychiki ucznia i umiejętność postępowania z nim;
 • jest przyjacielski, ale konsekwentny; dostosowuje metodę pracy do typu grupy egzekwując wprowadzone partie materiału;
 • prowadzi zajęcia oparte na swobodzie inwencji twórczej;
 • dostosowuje materiał i ilość wiedzy przekazywanej uczniom do ich możliwości nie tłumiąc ich spontaniczności;
 • akceptuje i respektuje potrzeby rozwojowe ucznia; bazuje na pracach projektowych, zabawach, piosenkach, co umożliwia wszechstronny rozwój ucznia.

Metody pracy:

 • nauka bez stresu ze sporą dozą samodzielności, w miłej atmosferze relaksu;
 • nauka szybka i efektywna dzięki małym grupom (do 10 osób),
  co pozwala nauczycielowi na lepszy kontakt z uczniem;
 • naukę z wykorzystaniem nowych, komunikatywnych metod bogatych w wartości edukacyjne, łączących zabawę, ruch, śpiew, plastykę, pracę grupową i indywidualny wysiłek dziecka;
 • program nauczania, który jest dostosowany do możliwości poznawczych ucznia w zależności od jego wieku;
 • zobrazowanie poznawanego słownictwa atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi;
 • wykorzystanie podręczników innych niż w szkole, oferujące bogaty wybór ćwiczeń i gier ściśle związanych z poznawanym słownictwem i gramatyką;
 • łączenie nauki z zainteresowaniami artystycznymi uczniów – prace plastyczne, piosenki, występy;
 • wykorzystanie języka obcego w czynnościach codziennych i ulubionych zabawach.

Kursy języka angielskiego dla dzieci kl "0" i I szkoły podstawowej

Organizacja kursów
 • Kurs roczny – 60 godzin lekc., od października do czerwca.
 • Zajęcia 2x45 min. w tygodniu.
 • Bezpłatny podręcznik.
Poziom STARTER – MY FIRST STEPS IN ENGLISH

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-7 lat

Ten kurs przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako obowiązek.

Najważniejsze cele jakie sobie stawiamy podczas realizacji tego kursu to:

 • wprowadzanie zwrotów i wyrażeń potrzebnych w komunikacji klasowej – dzieci reagują na polecenia wydawane w języku angielskim (np .wstań, usiądź, podaj, otwórz książkę itp.);
 • rzetelne nauczenie słownictwa przewidzianego w ramach kursu – należy dodać, że tematyka i zakres słownictwa dopasowany jest do możliwości i zainteresowań dzieci;
 • nauczenie nie tylko słowa mówionego – dziecko potrafi nazwać przedmiot bądź wskazać go na polecenie – lecz także wprowadzenie słowa pisanego – dziecko kojarzy kartę wyrazową z kartą obrazkową
 • nauka przez gry, piosenki a także zabawę – dziecko nie ma świadomości uczenia się - zajęcia poprowadzone są głównie w formie zabawy;
 • zaszczepienie w dzieciach zamiłowania do nauki języka angielskiego;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Kursy języka angielskiego dla dzieci kl II-III szkoły podstawowej

Organizacja kursów

 • Kurs roczny – 60 godzin, od października do czerwca.
 • Zajęcia 2x60 min. w tygodniu.
 • Bezpłatny podręcznik.
Poziom 1 – THE KITTENS

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-8 lat

Ten kurs kierowany jest do tych dzieci, które dopiero zaczynają bądź niedawno zaczęły swoją przygodę z językiem angielskim. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako przykry obowiązek.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nauka poprzez zabawę;
 • wprowadzanie zwrotów i wyrażeń potrzebnych w komunikacji klasowej – dzieci reagują na polecenia wydawane w języku angielskim (np. wstań, usiądź, podaj, otwórz książkę itp.) – same też próbują wypowiadać proste polecenia i zwroty (np. proszą o podanie kredek używając języka angielskiego);
 • rzetelne nauczenie słownictwa przewidzianego w ramach kursu – należy dodać, że tematyka i zakres słownictwa dopasowany jest do możliwości i zainteresowań dzieci;
 • nauczenie nie tylko słowa mówionego – dziecko potrafi nazwać przedmiot bądź wskazać go na polecenie - lecz także wprowadzenie słowa pisanego – dziecko kojarzy zapis graficzny z danym słowem i w miarę swoich możliwości zaczyna samodzielnie pisać wyrazy w języku angielskim;
 • dzieci powoli zaczynają budować już pełne zdania w języku angielskim, prowadząc dialogi między sobą lub między klasowymi kukiełkami;
 • nauka przez gry, piosenki;
 • dużo ćwiczeń utrwalających poznane zagadnienia; 
 • aby zapewnić dzieciom przyjazną atmosferę nauka wraz z klasową maskotką;
 • zaszczepienie w dzieciach zamiłowanie do nauki języka angielskiego;
 • praca również z tablicą multimedialną;
 • prowadzenie zajęć przez doświadczonego lektora.
Poziom 2  – THE TEDDY BEARS

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-9 lat

Kurs ten przeznaczony jest dla dzieci, które miały już styczność z językiem angielskim i chcą kontynuować swoją przygodę z tym językiem.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako obowiązek.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • stawiamy na komunikację i mówienie a zatem praktyczne wykorzystywanie języka;
 • dzieci uczą się tworząc w miarę swoich możliwości własne projekty i prace;
 • dzieci już nie tylko mówią ale także piszą w języku angielskim; pracujemy w oparciu o podręcznik, który uczy nie tylko języka angielskiego lecz także kultury i tradycji krajów anglojęzycznych – zazwyczaj w kolejnych latach trwania kursu kontynuujemy pracę z podręcznikami z całej serii;
 • dzieci zaczynają budować całe zdania i wypowiedzi w języku angielskim;wykorzystujemy ciekawe i atrakcyjne pomoce naukowe – plakaty, plansze, karty obrazkowe;
 • uczymy przez zabawę, gry, piosenki;
 • dużo ćwiczeń utrwalających poznane zagadnienia; 
 • zaszczepiamy w dzieciach zamiłowania do nauki języka angielskiego;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.
Poziom 3 – ADVENTURES WITH ENGLISH

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 9-10 lat.

Ten kurs przeznaczony jest dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego ale z powodzeniem mogą uczęszczać na niego dzieci pragnące poszerzać swoją wiedzę ze szkoły. Nie jest to jednak kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole – staramy się aby poziom podręcznika, w oparciu o który pracujemy był wyższy od tego, który dzieci mają w szkole.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako obowiązek.

Najważniejsze cechy kursu to:

 • nastawienie na komunikację i mówienie a zatem praktyczne wykorzystywanie języka;
 • dzieci uczą się tworząc własne projekty i prace;
 • uczniowie posługują się już nie tylko pojedynczymi słówkami czy zwrotami lecz całymi zdaniami;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • pracujemy w oparciu o podręcznik, który uczy nie tylko języka angielskiego lecz także kultury i tradycji krajów anglojęzycznych- zazwyczaj w kolejnych latach trwania kursu kontynuujemy pracę z podręcznikami z całej serii;
 • ciekawe i atrakcyjne pomoce naukowe – plakaty, plansze, karty obrazkowe;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Kursy języka angielskiego dla dzieci kl. IV - VIII szkoły podstawowej

Organizacja kursów

 • Kurs roczny – 120 godzin lekc., od października do czerwca.
 • Zajęcia 2x90 min. w tygodniu.
 • Bezpłatny podręcznik.
Poziom 4 – CREATIVE THINKING

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 10-11 lat. Kurs na tym poziomie może być prowadzony w 2 różnych opcjach organizacyjnych.

W czasie trwania tego kursu dzieci rozwijają wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań dzieci w tym wieku. Dzieci tworzą własne projekty przez co rozwijają swoją wiedzę w sposób aktywny, ciekawy i zmuszający do inwencji twórczej.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nastawienie na komunikację – przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi;
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies), słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza, taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • kurs nie ma charakteru zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole – staramy się aby poziom podręcznika, w oparciu o który pracujemy był wyższy od tego, który dzieci mają w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręcznika;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.
Poziom 5 – ENGLISH AROUND US

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-12 lat.

W czasie trwania tego kursu dzieci rozwijają wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań dzieci w tym wieku. Dzieci tworzą własne projekty przez co rozwijają swoją wiedzę w sposób aktywny, ciekawy i zmuszający do inwencji twórczej. Dobierając podręcznik staramy się aby poziom jego trudności był o jeden poziom wyższy od tego jaki dzieci mają w szkole. Dzięki temu uczniowie rozwijają i znacznie poszerzają swoją wiedzę z języka.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nastawienie na komunikacje- przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies), słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza, taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego;
 • dzieci prowadzą słowniczki z nowo poznanymi słówkami – ponadto aby utrwalić pisownie stosujemy dyktanda kontrolne;
 • zwracamy uwagę na płynność i poprawność wypowiedzi dlatego też nasi słuchacze mają płyty z nagranymi czytankami z podręcznika – systematycznie nauczyciel prosi każdego słuchacza o czytanie na głos poszczególnych czytanek – a wszystko to odbywa się w kameralnej i miłej atmosferze, nie mającej nic wspólnego z tradycyjnym szkolnym „odpytywaniem”
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • nie jest to kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręczników w kolejnych latach trwania kursu;
 • pracujemy w oparciu o atrakcyjne pomoce dydaktyczne:
  • kolorowy, ciekawy podręcznik z autentycznymi fotografiami National Geographic;
  • płyta DVD z filmami opowiadającymi o przygodach głównych bohaterów podręcznika;
  • tablica multimedialna;
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora. 
Poziom 6 – THE LONDONERS

 Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 12-13 lat .

W czasie trwania tego kursu dzieci poszerzają wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań dzieci w tym wieku.  Zajęcia w dużym stopniu opierają się na konwersacjach- dzieci wypowiadają się na tematy zasugerowane między innymi w podręczniku i w ten sposób nie tylko doskonalą umiejętności językowe ale także poszerzają swój światopogląd. Dobierając podręcznik staramy się aby poziom jego trudności był o jeden poziom wyższy od tego jaki dzieci mają w szkole, dzięki temu uczniowie rozwijają i znacznie poszerzają swoją wiedzę z języka. Ponadto podręcznik dobierany jest nie tylko pod kątem językowym lecz także pod kątem ogólnego rozwoju dziecka- słuchacze zdobywają wiedzę nie tylko o języku angielskim lecz także generalną wiedzę o świecie, różnych kulturach.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nastawienie na komunikacje – przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi;
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies). Słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza. Taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego;
 • dzieci prowadzą słowniczki z nowo poznanymi słówkami – ponadto aby utrwalić pisownię stosujemy dyktanda kontrolne;
 • nie stosujemy zasady nauczyciel wymaga a dzieci mają same sobie radzić z materiałem – lektor jest po to aby pomóc dzieciom nauczyć się języka. Dlatego też zajęcia prowadzone są w taki sposób, że dzieci mają nauczyć się na zajęciach, a w domu co najwyżej utrwalić zdobytą wiedzę;
 • zwracamy uwagę na płynność  i poprawność wypowiedzi. Dlatego też nasi słuchacze mają płyty z nagranymi czytankami z podręcznika – systematycznie nauczyciel prosi każdego słuchacza o czytanie na głos poszczególnych czytanek – a wszystko to odbywa się w kameralnej i miłej atmosferze, nie mającej nic wspólnego z tradycyjnym szkolnym „odpytywaniem”;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • nie jest to kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręczników w kolejnych latach trwania kursu;
 • pracujemy w oparciu o atrakcyjne pomoce naukowe:
  • kolorowy, ciekawy podręcznik z autentycznymi fotografiami National Geographic;
  • płyta DVD z filmami;
  • tablica multimedialna;
  • prowadzenie zajęć przez doświadczonego lektora.
INFORMACJA O PRYWATNOŚCI PLIKÓW COOKIES

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas przeglądania witryny. Część plików cookies, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są konieczne do działania podstawowych funkcji witryny.

Używamy również plików cookies stron trzecich, które pomagają nam analizować i zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookies będą przechowywane w przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Możesz również z nich zrezygnować, ale rezygnacja z niektórych z tych plików może mieć wpływ na wygodę przeglądania.

Klikając „Przejdź do serwisu” udzielasz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych dotyczących Twojej aktywności na naszej stronie. Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności oraz polityką cookies. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres klikając w "Preferencje cookies".

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

RODZAJE PLIKÓW COOKIES UŻYWANYCH NA NASZEJ STRONIE

Dane są zbierane w celach zgodnych z naszą polityką prywatności. Zgoda jest dobrowolna. Możesz jej odmówić lub ograniczyć jej zakres.

W każdej chwili możesz modyfikować udzielone zgody w zakładce: informacje i regulaminy — zresetuj ustawienia cookies.

Niezbędne

Przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

Preferencyjne

Umożliwiają Serwisowi zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie Serwisu, np. preferowany język lub region w którym znajduje się Użytkownik.

Statystyczne

Pomagają zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy Serwisu zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

Marketingowe

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych Użytkowników, a tym samym bardziej cenne dla wydawców, reklamodawców i strony trzecie (np. Google, Facebook).