Kursy języka biznesowego

Języki: angielski, włoski, hiszpański, francuski, niemiecki.

Zajęcia prowadzą lektorzy z wyższym wykształceniem filologicznym, z doświadczeniem w tłumaczeniach oraz nauczaniu języka biznesu:

Organizacja kursu

zajęcia indywidualne dla osób prywatnych lub dla pracowników firm;
czas trwania: 30, 60, 120 godzin lub do uzgodnienia;
częstotliwość: dostosowana do potrzeb firmy, proponujemy minimum 1x90 min wtygodniu;
terminy zajęć:godziny dopołudniowe i popołudniowe, do ustalenia;
forma zajęć: online lub stacjonarnie;


Poziomy zaawansowania: od poziomu średnio zaawansowanego;

Formy prowadzenia zajęć przez lektorów: metody zapewniające zdobycie umiejętności skutecznego posługiwania się językiem obcym, zwiększające motywację uczących się oraz łączące naukę języka z treściami realnie związanymi z pracą.

Szkolenie ma na celu zdobycie umiejętności posługiwania się terminologią specjalistyczną, rozumienia i samodzielnego konstruowania tekstów, przygotowanie do udziału w rozmowach i negocjacjach oraz zapoznanie z normami przyjętymi w kontaktach biznesowych: konstrukcja życiorysu, rozmowa kwalifikacyjna, telefoniczne i listowne ustalanie spotkań, rezerwacje, rozmowy handlowe, prezentacje firmy i produktów, korespondencja handlowa: zapytania ofertowe, składanie zamówień, płatności, reklamacje, itp., wraz z konstrukcjami gramatycznymi niezbędnymi do wyrażania takich treści, zapoznanie z tematyczną literaturą fachową. Poprzez szereg ćwiczeń (leksykalnych z uwzględnieniem zagadnień gramatycznych, rozumienie ze słuchu, analiza tekstów pisanych, opisywanie, udzielanie odpowiedzi na pytania, zadania konwersacyjne) wykonywanych wspólnie, samodzielnie i w grupach słuchacze utrwalają zdobytą wiedzę i umiejętności.

Program przygotowywany na podstawie informacji o poziomie zaawansowania słuchacza na początku kursu i zamierzonych efektach na koniec kursu, obejmuje poznanie i opanowanie terminologii z zakresu języka biznesu oraz zapoznanie z normami przyjętymi w pracy; Program przygotowany w oparciu o analizę potrzeb językowych słuchaczy, zgodnie z zaleceniami firmy zlecającej, zaplanowany na realizacje określonego zakresu materiału w określonym czasie z oceną możliwości realizacji zamierzonych celów.

Jakość kontrolowana zgodnie z wymaganiami akredytacji Kuratorium Oświaty. Odpowiednie programy nauczania uwzględniające rozwiązania w zakresie nowych technik oraz właściwa organizacja kursów pozwalająca na uzyskanie jak najwyższej efektywności nauczania. Ocena efektów to miernik wzrostu poziomu zaawansowania, jeśli wiemy co jest na początku i co słuchacz osiągnął na końcu szkolenia to możemy dokonać oceny poszczególnych kompetencji językowych słuchaczy. 

Obraz kursu jest widoczny dla zleceniodawcy.
Sprawna komunikacja,
Reagowanie na wszystkie sugestie,
Informacja o przebiegu nauki,
Monitoring frekwencji.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.