Pelagia Bojko

Dr hab. Pelagia Bojko

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (Filia w 
 Piotrkowie Trybunalskim). 
Zainteresowania i prace badawcze począwszy od doktoratu (2002 r. – KUL) oscylują wokół kulturowych i antropologicznych zagadnień jawiących się w literaturze (głównie w wieku XIX). Ich wynikiem jest kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz 5 książek autorskich: Oblicze człowieka. Rysy autoportretu w listach Norwida (2004), Sfera słów wielkich. „Człowiek” i „człek” w liryce C. K. Norwida (2006), W stronę Jerozolimy Słonecznej. Kategoria światła w wizerunkach postaci w „Królu-Duchu” J. Słowackiego (2008), Wizualizacje twarzy w poezji romantyków polskich. Mickiewicz – Słowacki – Krasiński – Norwid, (książka habilitacyjna - 2011), Kraj lat dziecinnych w poezji Lenartowicza. Motywy i obrazy(2014). Obecnie prace badawcze skupia na zagadnieniach kulturoznawczych i pedagogicznych. W latach 1995-2000 - kierownik Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców, a także nauczyciel w tymże studium. Od kilku lat związana ze Szkołą Językową ONJO „SAS”, prowadzi kursy języka polskiego dla obcokrajowców.

Poprzednia strona: Martyna Szczerbińska Następna strona: Pomoce