Kultura i język

24.03.2019

Nazwy państw w języku niemieckim


Czy znacie zasady pisowni nazw państw w języku niemieckim?

  • Większość nazw państw w języku niemieckim jest rodzaju nijakiego,

np. das Japan, das Polen, das Norwegen, itd.

 

  •  Mówiąc o danym państwie, nie używamy rodzajników:

Ich komme aus Polen.
Ich fahre nach Italien.
Ich wohne in Belgien
Ich komme aus Norwegen

 

WYJĄTKI!

  • Niektóre państwa są rodzaju żeńskiego lub męskiego. Musimy nauczyć się ich na pamięć!

die Bundesrepublik Deutschland - Republika Federalna Niemiec
die Schweiz - Szwajcaria
die Türkei - Turcja
die USA (Plural), die Vereinigten Staaten (Pl.) - Stany Zjednoczone
die Niederlande (Pl. ) - Holandia
der Iran - Iran
der Irak - Irak
die Philippinen (Pl.) - Filipiny           

 

  • Mówiąc o powyższych państwach musimy użyć rodzajnika. Należy pamiętać również o odpowiednim przypadku.

Ich fahre in die USA. - Jadę do Stanów Zjednoczonych. (dokąd?)
Ich komme aus der USA - Pochodzę ze Stanów Zjednoczonych. (skąd?)
Ich bin in der Schweiz. - Jestem w Szwjacarii. (gdzie?)

 

(źródło: twojniemiecki.pl)

Poprzednia strona: Pomoce Następna strona: Praca