Kursy języka hiszpańskiego

Organizacja kursu grupowego

 • Kurs roczny – 60 lub 120 godzin, od października do czerwca.
 • Kurs semestralny - 60 godzin, od października do lutego i od lutego do czerwca
 • Zajęcia 1x90 min lub 2x90 min w tygodniu.
 • Grupy od 5-8 lub 3-4 osoby.
 • Możliwe rabaty


Organizacja kursu indywidualnego

 • Czas trwania - czas potrzebny do uzyskania wymaganego poziomu zaawansowania
 • Zajęcia 1 lub 2 x w tygodniu lub jak czas Słuchaczowi pozwoli
 • Rozpoczęcie - jak tylko wystąpi taka potrzeba ze strony Słuchacza
 • Rabaty, pakiety - zapytaj 

ZAPISY ON-LINE szybko i łatwo.  Nie czekaj, zapisz się już dziś!

Zajęcia prowadzi:

lektor hiszpańskojęzyczny  mgr Manuel de J. Rodríguez Medina – lektor pochodzenia kubańskiego, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

Poziom podstawowy

Materiał kursu jest przeznaczony dla osób początkujących z zerową znajomością języka hiszpańskiego. Nie mniej jednak treści nauczania zostały tak dobrane aby było możliwe włączenie w zakres kursu tzw. „fałszywie początkujących” .
Poziom biegłości językowej, który słuchacz zdobędzie po zakończeniu kursu, określony został jako podstawowy, A1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.
Po zakończeniu kursu słuchacz będzie w stanie:
 • zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • porozumiewać się w rutynowych prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • w prosty sposób opisywać aspekty ze swojej przeszłości i otoczenia w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.
 Kurs ma charakter komunikacyjny i  zawiera treści rozwijające językową kompetencję komunikacyjną. Umiejętności i wiadomości zdobyte na kursie mogą stanowić podstawę przygotowania do egzaminu międzynarodowego DELE na poziomie A 1, A 2.

 

Poziom średniozaawansowany

Kurs ma charakter komunikacyjny i zawiera treści rozwijające wszystkie kompetencje lingwistyczne. Umiejętności i wiadomości zdobyte na kursie mogą stanowić podstawę przygotowania do egzaminu międzynarodowego DELE na poziomie B1.
Podstawowym wykładnikiem metodycznym kursu jest wyznaczenie nadrzędnej roli opanowania umiejętności interakcji i komunikacji w języku hiszpańskim. Zagadnienia gramatyczne poruszane w trakcie kursu będą podporządkowane głównemu celowi jakim jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu komunikacji. Dlatego też program ten łączy elementy metody strukturalnej znanej jako audio–lingwistyczna z technikami podejścia funkcjonalno-pojęciowego promowanego przez Mary Finocchiaro y Christopher Brumfit1. Treści nauczania zostały opracowane z uwzględnieniem pojęć gramatycznych niezbędnych do realizacji komunikatywnych funkcji językowych.

Materiał kursu jest przeznaczony dla osób z znajomością języka hiszpańskiego po ukończenie poziomu podstawowego.
Poziom biegłości językowej, który słuchacz zdobędzie po zakończeniu kursu, określony został jako średniozaawnasowany, B1  zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Poziom zaawansowany – konwersacje

Poziom biegłości językowej, B2/ B2+ zgodnie z klasyfikacją Rady Europy. Wymagane od kandydatów opanowanie poziomu B1.

Różnorodne tematy konwersacji. Czasem praca z tekstem piosenki lub fragmentem filmu, ale zazwyczaj wybierany jest temat konwersacji na podstawie tego co obecnie dzieje się na świecie i jest powszechne w mediach. Czasem jest rozmowa o sprawach, którymi poszczególni słuchacze chcieliby się podzielić z resztą grupy. Pozostali słuchacze słuchają i zadają pytania jeżeli nie zrozumieli użytego słownictwa lub jeżeli potrzebują więcej informacji. W międzyczasie lektor notuje błędy popełnione w czasie ćwiczenia, następnie rozmawia o tych błędach, i wyjaśnia dlaczego zostały zrobione. Na koniec lektor proponuje gramatyczne ćwiczenia, aby poprawić błędy.

1Brumfit, Christopher; Finocchiaro, Mary The Functional - Notional Approach From Theory to Practice.

Poprzednia strona: Kursy języka angielskiego Następna strona: Kursy języka niemieckiego