Kurs angielskiego dla prawników - Legal English

Język prawniczy z elementami komparatystyki prawniczej.
Zajęcia prowadzą lektorzy z wyższym wykształceniem filologicznym i kilkuletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych (w tym m. in. prawniczych) oraz nauczaniu języka specjalistycznego: .

Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość języka angielskiego minimum na poziomie CAE; podstawowa znajomość problematyki prawniczej.
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji językowych w zakresie angielskiego języka prawniczego. Kurs składa się z szeregu piętnastu modułów (units), ujętych w podręczniku International Legal English autorstwa Amy Kros-Lindner & TransLegal (elementy prawoznawstwa, prawo spółek, zawieranie umów, prawo pracy, sprzedaż towarów, obrót nieruchomościami, prawo autorskie i prawa pokrewne, instrumenty zbywalne, transakcje gwarantowane, relacje wierzyciel-dłużnik, konkurencja rynkowa). W trakcie trwania kursu moduły te zostaną wzbogacone o niezbędne wiadomości dotyczące specyfiki prawa polskiego (elementy komparatystyki prawniczej).