Angielski prawniczy w umowach handlowych

Zajęcia prowadzi:

lektorka z wyższym wykształceniem filologicznym i kilkuletnim doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych (w tym m. in. prawniczych) oraz nauczaniu języka specjalistycznego:

Jest to kurs przewidziany dla prawników i wszystkich osób, które w życiu zawodowym stykają się z umowami handlowymi sporządzonymi w języku angielskim.

Wymagania wstępne dla uczestników: znajomość języka angielskiego minimum na poziomie średniozaawansowanym; podstawowa znajomość problematyki prawniczej.

Tematyka kursu obejmuje rodzaje umów w prawie angielskim, problematykę konfliktu wzorców umów polskich i anglosaskich, treści umów i ich interpretacje – dokładne objaśnienie struktury angielskich umów na autentycznych przykładach.

Na życzenie uczestników, tematyka kursu może zostać rozwinięta i uszczegółowiona, a kurs ulec wydłużeniu. Istnieje również możliwość dopasowania tematyki do potrzeb uczestników.