Hiszpański dla młodzieży

Organizacja kursu

  • Kurs roczny – 60 godzin, od października do czerwca.
  • Zajęcia 1x90 min w tygodniu.
  • Grupy od 3-8 osób.
  • Możliwe rabaty

 

Zajęcia prowadzą:

lektor hiszpańskojęzyczny  mgr Manuel de J. Rodríguez Medina – lektor pochodzenia kubańskiego, posiadający wieloletnie doświadczenie w nauczaniu.

Poziom podstawowy

Materiał kursu jest przeznaczony dla osób początkujących z zerową znajomością języka hiszpańskiego. Nie mniej jednak treści nauczania zostały tak dobrane aby było możliwe włączenie w zakres kursu tzw. „fałszywie początkujących” .

Poziom biegłości językowej, który słuchacz zdobędzie po zakończeniu kursu, określony został jako podstawowy, A1 zgodnie z klasyfikacją Rady Europy.

Po zakończeniu kursu słuchacz będzie w stanie:

  • zrozumieć wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np.: bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  • porozumiewać się w rutynowych prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
  • w prosty sposób opisywać aspekty ze swojej przeszłości i otoczenia w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

Kurs ma charakter komunikacyjny i  zawiera treści rozwijające językową kompetencję komunikacyjną. Umiejętności i wiadomości zdobyte na kursie mogą stanowić podstawę przygotowania do egzaminu międzynarodowego DELE na poziomie A 1, A 2.

Poprzednia strona: kursy dla młodzieży Następna strona: korepetycje