Niemiecki dla młodzieży

Kurs języka niemieckiego dla młodzieży szkół średnich

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody nauczania w zależności od poziomu zaawansowania wieku, tematyki zajęć. Wybrane elementy metod: komunikatywnej, bezpośredniej, gramatyczno-tłumaczeniowej dobierane są w różnych proporcjach tak aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania. Przede wszystkim stawiamy na opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie ale również przyswojenie zasad co i w jakiej sytuacji powiedzieć. Do tego dołączamy miłą bezstresową atmosferę tak aby słuchacze czuli się komfortowo.

Zajęcia prowadzi:

mgr Małgorzata Szczeszek– lektorka posiadająca wieloletnie doświadczenie w nauczaniu 

Organizacja kursów

  • Kurs roczny – 60 godzin, od października do czerwca.  
  • Zajęcia 1x90 min. w tygodniu.   

   

 

Kursy obejmują pzrzgotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
W czasie trwania tego kursu młodzież rozwija wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań młodzieży w tym wieku. Dobierając podręcznik staramy się aby poziom jego trudności był o jeden poziom wyższy od tego jaki uczniowie mają w szkole. Dzięki temu nasi słuchacze rozwijają i znacznie poszerzają swoje umiejętności językowe. Ponadto pracujemy w oparciu o podręcznik, który nie tylko rozwija znajomość języka angielskiego lecz generalnie poszerza horyzonty myślowe młodego człowieka. Ponadto w ramach tego kursu nasi słuchacze przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego – na przykład poprzez pracę na zadaniach typu testowego uczniowie zapoznają się z konkretnymi typami zadań egzaminacyjnych.  Kurs przygotowuje uczestników do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach ale również przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego. Równomiernemu i sprawnemu rozwojowi wszystkich kompetencji językowych sprzyja zastosowanie pomocy dydaktycznych umożliwiających przyswajanie w sposób przyjemny i wydajny zarówno leksyki jak i gramatyki. Jednakże oprócz testów egzaminacyjnych, szczególną uwagę poświęcamy komunikacji – mówienie i słuchanie stanowią główny cel naszych zajęć.

Poprzednia strona: kursy dla młodzieży Następna strona: korepetycje