Akredytacja Ministerstwa Edukacji Narodowej

W sierpniu 2007 roku otrzymaliśmy akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty, o którą wystąpiliśmy w celu zapewnienia Państwa o wysokiej jakości prowadzonych przez nas kursów, wypracowanej podczas prawie dwudziestoletniej działalności na rzecz naszych Słuchaczy.

Akredytacja jest potwierdzeniem:

  • spełniania wymogów stawianych przez MEN placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (rozp. MEN z dnia 20 grudnia 2003 r.), zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia (Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.).

Spełniamy wymagania MEN, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasza szkoła jest wiarygodnym źródłem wiedzy.

Najważniejsze wymagania, jakie spełniamy to:

  • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z tytułem magistra posiadających doświadczenie w nauczaniu w szkołach średnich i na uczelniach wyższych oraz pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy doskonalenia zawodowego,
  • zapewniamy: sale wyposażone w środki dydaktyczne: audio-video, zestawy multimedialne,bibliotekę językową, kącik internetowy,
  • zajęcia prowadzą lektorzy, którzy samodzielnie przygotowują materiały metodyczno-dydaktyczne by pomóc słuchaczom w opanowaniu wiadomości i ułatwić ćwiczenie umiejętności językowych,
  • opiekun metodyczno-dydaktyczny czuwa nad poprawnością prowadzonego kształcenia.

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do naszej szkoły, a uzyskana akredytacja pozwoli Państwu darzyć nas zaufaniem.

 

Poprzednia strona: O nas Następna strona: Referencje