Angielski dla młodzieży

Kurs języka angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich

Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody nauczania w zależności od poziomu zaawansowania wieku, tematyki zajęć. Wybrane elementy metod: komunikatywnej, bezpośredniej, gramatyczno-tłumaczeniowej dobierane są w różnych proporcjach tak aby uzyskać jak najlepsze efekty nauczania. Przede wszystkim stawiamy na opanowanie czterech sprawności językowych: słuchanie, mówienie, pisanie, czytanie ale również przyswojenie zasad co i w jakiej sytuacji powiedzieć. Do tego dołączamy miłą bezstresową atmosferę tak aby słuchacze czuli się komfortowo.

Zajęcia prowadzi:

mgr Ewa Kowalska – lektorka posiadająca wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży a także dorosłych.

Organizacja kursów

 • Kurs roczny – 130 godzin, od października do czerwca.  
 • Zajęcia 2x90 min. w tygodniu.   
 • Bezpłatny podręcznik.   
 
 
ZAPISY ON-LINE szybko i łatwo.  Nie czekaj, zapisz się juz dziś!
 
 

 

Kurs obejmuje przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
W czasie trwania tego kursu młodzież rozwija wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań młodzieży w tym wieku. Dobierając podręcznik staramy się aby poziom jego trudności był o jeden poziom wyższy od tego jaki uczniowie mają w szkole. Dzięki temu nasi słuchacze rozwijają i znacznie poszerzają swoje umiejętności językowe. Ponadto pracujemy w oparciu o podręcznik, który nie tylko rozwija znajomość języka angielskiego lecz generalnie poszerza horyzonty myślowe młodego człowieka. Ponadto w ramach tego kursu nasi słuchacze przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego – na przykład poprzez pracę na zadaniach typu testowego uczniowie zapoznają się z konkretnymi typami zadań egzaminacyjnych.  Kurs przygotowuje uczestników do posługiwania się językiem angielskim w różnych sytuacjach ale również przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego. Równomiernemu i sprawnemu rozwojowi wszystkich kompetencji językowych sprzyja zastosowanie pomocy dydaktycznych umożliwiających przyswajanie w sposób przyjemny i wydajny zarówno leksyki jak i gramatyki. Jednakże oprócz testów egzaminacyjnych, szczególną uwagę poświęcamy komunikacji – mówienie i słuchanie stanowią główny cel naszych zajęć.Najważniejsze cechy tego kursu to:
 • nastawienie na komunikację – przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi;
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies). Słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza. Taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego. Ponadto uczniowie sami podają też angielskie definicje poznawanych słówek.
 • zajęcia odbywają się w kameralnej i miłej atmosferze, nie mającej nic wspólnego z tradycyjnym szkolnym „odpytywaniem”;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • nie stosujemy zasady nauczyciel wymaga a dzieci mają same sobie radzić z materiałem – lektor jest po to aby pomóc dzieciom nauczyć się języka. Dlatego też zajęcia prowadzone są w taki sposób, że dzieci mają nauczyć się na zajęciach a w domu co najwyżej utrwalić zdobytą wiedzę;
 • nie jest to kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręczników w kolejnych latach trwania kursu;
 • pracujemy w oparciu o atrakcyjne pomoce naukowe:
 • kolorowy, ciekawy podręcznik z autentycznymi fotografiami National Geographic,
 • płyta DVD,
 • tablica multimedialna.
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

 

 
Poprzednia strona: kursy dla młodzieży Następna strona: korepetycje