Angielski dla dzieci

Dobra znajomość języka wymaga wielu ćwiczeń i konwersacji. Dlatego uczniowie powinni mieć częsty kontakt z tym językiem. Wiadomo, że w domu uczniowie niewiele czasu poświęcają na tę naukę, ale mogą im w tym pomóc zajęcia dodatkowe. Zajęcia takie to utrwalenie wiedzy poznanej na lekcjach prowadzonych w ramach programu szkolnego oraz poszerzenie programu szkolnego a w kolejnych latach  podniesienie poziomu nauczania w stosunku do poziomu w szkole.

 

Lekcje tematyczne

W dorosłym życiu będzie dzieciom potrzebny język obcy w pracy. Teraz już chcemy w sposób łagodny przyzwyczajać dzieci do tego słownictwa. W tym celu dzieci uczestniczą w lekcjach tematycznych w miejscach związanych z tematem lekcji. Organizujemy wycieczki do firm, sal konferencyjnych aby poznawać miejsca pracy i związane z tym fachowe słownictwo. Lekcje tematyczne na stałe włączyliśmy do programu naszych kursów!

Potwierdzenie umiejętności językowych.

Dzieci uczestniczące w naszych kursach mogą przystępować do Egzaminów Cambridge English. Jest to egzamin certyfikowany przez Uniwersytet Cambridge w Wielkiej Brytanii. Stanowi wiarygodne potwierdzenie umiejętności językowych. 

 ZAPISY ON-LINE szybko i łatwo.  Nie czekaj, zapisz swoje dziecko juz dziś!

 

 Kursy dla dzieci kl "0"-VIII szkoły podstawowej

Kursy prowadzą:
mgr Ewa Kowalska – lektorka posiadająca wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci i młodzieży.
Elizabeth Anna Fiłonienko - lektorka  anglojęzyczna (Native Speaker) z doświadczeniem w pracy z dziećmi, 

Lektor pracujący z dziećmi w naszym ośrodku:

 • posiada znajomość nie tylko języka obcego, ale również psychiki ucznia i umiejętność postępowania z nim;
 • jest przyjacielski, ale konsekwentny; dostosowuje metodę pracy do typu grupy egzekwując wprowadzone partie materiału;
 • prowadzi zajęcia oparte na swobodzie inwencji twórczej;
 • dostosowuje materiał i ilość wiedzy przekazywanej uczniom do ich możliwości nie tłumiąc ich spontaniczności;
 • akceptuje i respektuje potrzeby rozwojowe ucznia; bazuje na pracach projektowych, zabawach, piosenkach, co umożliwia wszechstronny rozwój ucznia.

Metody pracy:

 • nauka bez stresu ze sporą dozą samodzielności, w miłej atmosferze relaksu;
 • nauka szybka i efektywna dzięki małym grupom (do 10 osób),
  co pozwala nauczycielowi na lepszy kontakt z uczniem;
 • naukę z wykorzystaniem nowych, komunikatywnych metod bogatych w wartości edukacyjne, łączących zabawę, ruch, śpiew, plastykę, pracę grupową i indywidualny wysiłek dziecka;
 • program nauczania, który jest dostosowany do możliwości poznawczych ucznia w zależności od jego wieku;
 • zobrazowanie poznawanego słownictwa atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi;
 • wykorzystanie podręczników innych niż w szkole, oferujące bogaty wybór ćwiczeń i gier ściśle związanych z poznawanym słownictwem i gramatyką;
 • łączenie nauki z zainteresowaniami artystycznymi uczniów – prace plastyczne, piosenki, występy;
 • wykorzystanie języka obcego w czynnościach codziennych i ulubionych zabawach.

 

Kursy języka angielskiego dla dzieci kl "0" i I szkoły podstawowej

Organizacja kursów
 • Kurs roczny – 60 godzin lekc., od października do czerwca.
 • Zajęcia 2x45 min. w tygodniu.
 • Bezpłatny podręcznik.
Poziom STARTER – MY FIRST STEPS IN ENGLISH

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-7 lat

Ten kurs przeznaczony jest dla najmłodszych uczniów, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z językiem angielskim. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako obowiązek.

Najważniejsze cele jakie sobie stawiamy podczas realizacji tego kursu to:

 • wprowadzanie zwrotów i wyrażeń potrzebnych w komunikacji klasowej – dzieci reagują na polecenia wydawane w języku angielskim (np .wstań, usiądź, podaj, otwórz książkę itp.);
 • rzetelne nauczenie słownictwa przewidzianego w ramach kursu – należy dodać, że tematyka i zakres słownictwa dopasowany jest do możliwości i zainteresowań dzieci;
 • nauczenie nie tylko słowa mówionego – dziecko potrafi nazwać przedmiot bądź wskazać go na polecenie – lecz także wprowadzenie słowa pisanego – dziecko kojarzy kartę wyrazową z kartą obrazkową
 • nauka przez gry, piosenki a także zabawę – dziecko nie ma świadomości uczenia się - zajęcia poprowadzone są głównie w formie zabawy;
 • zaszczepienie w dzieciach zamiłowania do nauki języka angielskiego;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Kursy języka angielskiego dla dzieci kl II-III szkoły podstawowej

Organizacja kursów

 • Kurs roczny – 60 godzin, od października do czerwca.
 • Zajęcia 2x60 min. w tygodniu.
 • Bezpłatny podręcznik.
Poziom 1 – THE KITTENS

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 7-8 lat

Ten kurs kierowany jest do tych dzieci, które dopiero zaczynają bądź niedawno zaczęły swoją przygodę z językiem angielskim. Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako przykry obowiązek.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nauka poprzez zabawę;
 • wprowadzanie zwrotów i wyrażeń potrzebnych w komunikacji klasowej – dzieci reagują na polecenia wydawane w języku angielskim (np. wstań, usiądź, podaj, otwórz książkę itp.) – same też próbują wypowiadać proste polecenia i zwroty (np. proszą o podanie kredek używając języka angielskiego);
 • rzetelne nauczenie słownictwa przewidzianego w ramach kursu – należy dodać, że tematyka i zakres słownictwa dopasowany jest do możliwości i zainteresowań dzieci;
 • nauczenie nie tylko słowa mówionego – dziecko potrafi nazwać przedmiot bądź wskazać go na polecenie - lecz także wprowadzenie słowa pisanego – dziecko kojarzy zapis graficzny z danym słowem i w miarę swoich możliwości zaczyna samodzielnie pisać wyrazy w języku angielskim;
 • dzieci powoli zaczynają budować już pełne zdania w języku angielskim, prowadząc dialogi między sobą lub między klasowymi kukiełkami;
 • nauka przez gry, piosenki;
 • dużo ćwiczeń utrwalających poznane zagadnienia; 
 • aby zapewnić dzieciom przyjazną atmosferę nauka wraz z klasową maskotką;
 • zaszczepienie w dzieciach zamiłowanie do nauki języka angielskiego;
 • praca również z tablicą multimedialną;
 • prowadzenie zajęć przez doświadczonego lektora.

Poziom 2  – THE TEDDY BEARS

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-9 lat

Kurs ten przeznaczony jest dla dzieci, które miały już styczność z językiem angielskim i chcą kontynuować swoją przygodę z tym językiem.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako obowiązek.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • stawiamy na komunikację i mówienie a zatem praktyczne wykorzystywanie języka;
 • dzieci uczą się tworząc w miarę swoich możliwości własne projekty i prace;
 • dzieci już nie tylko mówią ale także piszą w języku angielskim; pracujemy w oparciu o podręcznik, który uczy nie tylko języka angielskiego lecz także kultury i tradycji krajów anglojęzycznych – zazwyczaj w kolejnych latach trwania kursu kontynuujemy pracę z podręcznikami z całej serii;
 • dzieci zaczynają budować całe zdania i wypowiedzi w języku angielskim;wykorzystujemy ciekawe i atrakcyjne pomoce naukowe – plakaty, plansze, karty obrazkowe;
 • uczymy przez zabawę, gry, piosenki;
 • dużo ćwiczeń utrwalających poznane zagadnienia; 
 • zaszczepiamy w dzieciach zamiłowania do nauki języka angielskiego;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Poziom 3 – ADVENTURES WITH ENGLISH

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 9-10 lat.

Ten kurs przeznaczony jest dla dzieci, które kontynuują naukę języka angielskiego ale z powodzeniem mogą uczęszczać na niego dzieci pragnące poszerzać swoją wiedzę ze szkoły. Nie jest to jednak kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole – staramy się aby poziom podręcznika, w oparciu o który pracujemy był wyższy od tego, który dzieci mają w szkole.

Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, głównie poprzez zabawę, tak aby dzieci czuły się komfortowo i nie odbierały tych zajęć jako obowiązek.

Najważniejsze cechy kursu to:

 • nastawienie na komunikację i mówienie a zatem praktyczne wykorzystywanie języka;
 • dzieci uczą się tworząc własne projekty i prace;
 • uczniowie posługują się już nie tylko pojedynczymi słówkami czy zwrotami lecz całymi zdaniami;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • pracujemy w oparciu o podręcznik, który uczy nie tylko języka angielskiego lecz także kultury i tradycji krajów anglojęzycznych- zazwyczaj w kolejnych latach trwania kursu kontynuujemy pracę z podręcznikami z całej serii;
 • ciekawe i atrakcyjne pomoce naukowe – plakaty, plansze, karty obrazkowe;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Kursy języka angielskiego dla dzieci kl. IV - VIII szkoły podstawowej

Organizacja kursów

 • Kurs roczny – 120 godzin lekc., od października do czerwca.
 • Zajęcia 2x90 min. w tygodniu.
 • Bezpłatny podręcznik.
Poziom 4 – CREATIVE THINKING

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 10-11 lat. Kurs na tym poziomie może być prowadzony w 2 różnych opcjach organizacyjnych.

W czasie trwania tego kursu dzieci rozwijają wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań dzieci w tym wieku. Dzieci tworzą własne projekty przez co rozwijają swoją wiedzę w sposób aktywny, ciekawy i zmuszający do inwencji twórczej.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nastawienie na komunikację – przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi;
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies), słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza, taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • kurs nie ma charakteru zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole – staramy się aby poziom podręcznika, w oparciu o który pracujemy był wyższy od tego, który dzieci mają w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręcznika;
 • pracujemy również z tablicą multimedialną;
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Poziom 5 – ENGLISH AROUND US

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 11-12 lat.

W czasie trwania tego kursu dzieci rozwijają wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań dzieci w tym wieku. Dzieci tworzą własne projekty przez co rozwijają swoją wiedzę w sposób aktywny, ciekawy i zmuszający do inwencji twórczej. Dobierając podręcznik staramy się aby poziom jego trudności był o jeden poziom wyższy od tego jaki dzieci mają w szkole. Dzięki temu uczniowie rozwijają i znacznie poszerzają swoją wiedzę z języka.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nastawienie na komunikacje- przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies), słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza, taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego;
 • dzieci prowadzą słowniczki z nowo poznanymi słówkami – ponadto aby utrwalić pisownie stosujemy dyktanda kontrolne;
 • zwracamy uwagę na płynność i poprawność wypowiedzi dlatego też nasi słuchacze mają płyty z nagranymi czytankami z podręcznika – systematycznie nauczyciel prosi każdego słuchacza o czytanie na głos poszczególnych czytanek – a wszystko to odbywa się w kameralnej i miłej atmosferze, nie mającej nic wspólnego z tradycyjnym szkolnym „odpytywaniem”
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • nie jest to kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręczników w kolejnych latach trwania kursu;
 • pracujemy w oparciu o atrakcyjne pomoce dydaktyczne:
  • kolorowy, ciekawy podręcznik z autentycznymi fotografiami National Geographic;
  • płyta DVD z filmami opowiadającymi o przygodach głównych bohaterów podręcznika;
  • tablica multimedialna;
  • zajęcia prowadzone przez doświadczonego lektora.

Poziom 6 – THE LONDONERS

Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 12-13 lat .

W czasie trwania tego kursu dzieci poszerzają wcześniej zdobyte umiejętności. Tematyka i zagadnienia kursu dopasowane są do zainteresowań dzieci w tym wieku.  Zajęcia w dużym stopniu opierają się na konwersacjach- dzieci wypowiadają się na tematy zasugerowane między innymi w podręczniku i w ten sposób nie tylko doskonalą umiejętności językowe ale także poszerzają swój światopogląd. Dobierając podręcznik staramy się aby poziom jego trudności był o jeden poziom wyższy od tego jaki dzieci mają w szkole, dzięki temu uczniowie rozwijają i znacznie poszerzają swoją wiedzę z języka. Ponadto podręcznik dobierany jest nie tylko pod kątem językowym lecz także pod kątem ogólnego rozwoju dziecka- słuchacze zdobywają wiedzę nie tylko o języku angielskim lecz także generalną wiedzę o świecie, różnych kulturach.

Najważniejsze cechy tego kursu to:

 • nastawienie na komunikacje – przewaga konwersacji i czytania nad ćwiczeniami gramatycznymi;
 • wypowiadanie się pełnymi zdaniami na różne tematy;
 • kreatywne wyjaśnianie słownictwa – dzieci nie otrzymują gotowego tłumaczenia danego słówka (np. a dog – pies). Słownictwo wyjaśniane jest opisowo, dzieci słuchają angielskiej definicji danego słówka i muszą wywnioskować co ono oznacza. Taki sposób wyjaśniania słownictwa zmusza do myślenia i zapewnia dzieciom dużą ilość słuchania języka angielskiego;
 • dzieci prowadzą słowniczki z nowo poznanymi słówkami – ponadto aby utrwalić pisownię stosujemy dyktanda kontrolne;
 • nie stosujemy zasady nauczyciel wymaga a dzieci mają same sobie radzić z materiałem – lektor jest po to aby pomóc dzieciom nauczyć się języka. Dlatego też zajęcia prowadzone są w taki sposób, że dzieci mają nauczyć się na zajęciach, a w domu co najwyżej utrwalić zdobytą wiedzę;
 • zwracamy uwagę na płynność  i poprawność wypowiedzi. Dlatego też nasi słuchacze mają płyty z nagranymi czytankami z podręcznika – systematycznie nauczyciel prosi każdego słuchacza o czytanie na głos poszczególnych czytanek – a wszystko to odbywa się w kameralnej i miłej atmosferze, nie mającej nic wspólnego z tradycyjnym szkolnym „odpytywaniem”;
 • w trakcie trwania kursu dzieci rozwijają takie umiejętności jak: czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie;
 • nie jest to kurs mający charakter zajęć wyrównawczych dla dzieci mających problemy w szkole;
 • zazwyczaj zapewniamy ciągłość pracy z daną serią podręczników w kolejnych latach trwania kursu;
 • pracujemy w oparciu o atrakcyjne pomoce naukowe:
  • kolorowy, ciekawy podręcznik z autentycznymi fotografiami National Geographic;
  • płyta DVD z filmami;
  • tablica multimedialna;
  • prowadzenie zajęć przez doświadczonego lektora.

Poprzednia strona: korepetycje Następna strona: Kursy dla firm