kurs biznesowego j. angielskiego dla prawników

 

Kurs adresowany jest do osób, które pragną nabyć specjalistyczne kompetencje językowe w zakresie angielskiego języka biznesowego, czyli dla wszystkich, którzy pracując w środowisku międzynarodowym muszą posługiwać się w życiu zawodowym biznesowym językiem angielskim.

Wymagania wstępne. Kandydaci powinni posiadać znajomość języka angielskiego minimum na poziomie intermediate (średnio zaawansowanym),

Zakres merytoryczny

Status prawny firmy, jej organy i ich funkcje.
Polityka kadrowa firmy, zatrudnianie nowego personelu.
Rachunkowość firmy.
Sprawozdania finansowe i ich rewizja.
Kredyty, gwarancje kredytowe.
Finansowanie działalności i rozwoju.
Giełda, emisja akcji.
Ryzyko w działalności gospodarczej.
Otoczenie gospodarcze a polityka firmy.
Kontakty z klientami, dostawcami i dystrybutorami.
Zebrania, narady, negocjowanie kontraktów.
Zdobywanie nowych rynków zbytu.
Ubieganie się o pracę - życiorys, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.