Certyfikaty

Akredytacja Kuratorium Oświaty

W sierpniu 2007 roku otrzymaliśmy akredytację Śląskiego Kuratorium Oświaty, o którą wystąpiliśmy w celu zapewnienia Państwa o wysokiej jakości prowadzonych przez nas kursów, wypracowanej podczas prawie dziesięcioletniej działalności na rzecz naszych Słuchaczy.

Certfikat TGLS Quality Alliance

Od maja 2018 roku Szkoła Językowa ONJO SAS jest członkiem The Global Language System Polska. Otrzymaliśmy znak jakości TGLS Quality Alliance po weryfikacji naszego, ponad 20-letniego doświadczenia.

Certyfikaty są potwierdzeniem:

  • spełniania wymogów stawianych przez MEN placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (rozp. MEN z dnia 20 grudnia 2003 r.), zapewniania wysokiej jakości prowadzonego kształcenia (Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 r.).

  • znak jakości TGLS Quality Alliance to gwarancja najwyższej jakości szkoleń dla obecnych i potencjalnych klientów oraz potwierdzenie dobrego i stabilnego miejsca pracy.

Spełniamy wymagania MEN i TGLS, które świadczą, że proponowane Państwu kursy są prowadzone rzetelnie, a nasza szkoła jest wiarygodnym źródłem wiedzy.

Najważniejsze wymagania, jakie spełniamy to:

  • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli z tytułem magistra posiadających doświadczenie w nauczaniu w szkołach średnich i na uczelniach wyższych oraz pogłębiający swoją wiedzę i umiejętności poprzez różnego rodzaju kursy doskonalenia zawodowego,
  • zapewniamy: sale wyposażone w środki dydaktyczne: zestawy multimedialne, bibliotekę językową, kącik internetowy,
  • zajęcia prowadzą lektorzy, którzy samodzielnie przygotowują materiały metodyczno-dydaktyczne by pomóc słuchaczom w opanowaniu wiadomości i ułatwić ćwiczenie umiejętności językowych,
  • opiekun metodyczno-dydaktyczny czuwa nad poprawnością prowadzonego kształcenia.

Mamy nadzieję, że przekonaliśmy Państwa do naszej szkoły, a uzyskane certyfikaty pozwolą Państwu darzyć nas zaufaniem.

 

Poprzednia strona: O nas Następna strona: Referencje